Stavangerregionen Havn IKS

Close to people
Close to professionals
Close to business
Close to nature

seHavnivå

Beregnet tidevann for

lavvann Lavvann     høyvann Høyvann

Se flere målinger her

Opphavsrett © Kartverket og Meteorologisk institutt.

The tall ships races, Stavanger 2018, organised by Sail Training International.

Mer om Stavangerregionen Havn

skrevet mandag 20. februar 2012 av Stavanger Havn

Havnen er et senter for import, eksport og videreformidling av gods til andre deler av landet. Havnen er en av 5 havner som i nasjonal sammenheng har fått betegnelsen "utpekt havn".

Havnene i Stavangerregionen har en gunstig beliggenhet både i forhold til Europa, England og for transitt langs kysten nordover. Det er gode viderekoblinger til vei, jernbane og flyplass.

Det er etablert en rekke seilingsruter fra Stavangerregionen til resten av Europa. I tillegg har regionen gode ruter langs kysten, særlig knyttet til varestrømmer innen oljerelatert basevirksomhet. Sammen med et internasjonalt næringsliv utgjør dette et godt utgangspunkt for å få økt volum gods og konkurransekraftig videreutvikling av havneaktivitetene i regionen.

Stavangerregionen har en omfattende havneaktivitet som inkluderer både offentlige og private havneavsnitt og kaier i regionen. Havneaktivitetene er i stor utstrekning blitt utviklet på grunnlag av den betydelige oljerelaterte virksomheten i Stavangerregionen, med en gradvis og etter hvert økende aktivitet knyttet til andre segmenter.

Samlet fremstår havnene i regionen med en betydelig kapasitet og god kompetanse innen havnerelatert transport og logistikk. Det er utviklet gode systemer for håndtering av skipstrafikken, ISPS-reglement, samt vedlikehold, bruk av og utnyttelse av kaiarealer.

Risavika Havn AS er en sentral del av Stavangerregionens havnetilbud. Havnen, som vil være ferdig utbygget i 2012, fremstår som en av landets mest moderne og fremtidsrettede havner og vil bli et fremtidig intermodalt trafikknutepunkt for Vest-Norge. Risavika havn har et helhetlig og attraktivt havnetilbud mot regionale, nasjonale og internasjonale aktører. Havnen spiller en nøkkelrolle i næringsutvikling og verdiskaping i Stavangerregionen og resten av Norge. Havnen har en sterk posisjon med anløp til og fra internasjonale havner og som knutepunkt for gods som skal videre i Norge.

Stavangerregionen Havn IKS eier 45 % av Risavika Havn AS.