Stavangerregionen Havn IKS

Close to people
Close to professionals
Close to business
Close to nature

seHavnivå

Beregnet tidevann for

lavvann Lavvann     høyvann Høyvann

Se flere målinger her

Opphavsrett © Kartverket og Meteorologisk institutt.

The tall ships races, Stavanger 2018, organised by Sail Training International.

Stavangerregionen Havn

skrevet onsdag 15. juni 2016 av Stavanger Havn

Selskapets virksomhet

Stavangerregionen Havn IKS skal være en aktiv aktør i utbygging av havneanlegg og en pådriver for kontinuerlig utvikling av havner og maritim infrastruktur i regionen. Konsernet skal gjennom sine datterselskap og deltakende selskaper utføre drift og yte servicetiltak på de havneterminalene som eies og disponeres av konsernet. Konsernet skal også utføre myndighetspålagte oppgaver på vegne av eierkommunene.

Selskapets eiere legger til grunn et langsiktig perspektiv for de investeringer som selskapet deltar i og i utviklingen av konsernet.

Organisasjon

Det interkommunale havneselskapet ble etablert 15.03.2000. Fra 01.01.2007 ble det foretatt en omorganisering ved at forvaltning og drift ble skilt i to selskap.

Morselskapet IKS ivaretar de forvaltningmessige oppgavene knyttet til havnen. Morselskapet står også som eier av konsernets kaier og eiendommer som leies ut til det heleide datterselskapet Stavangerregionen Havnedrift AS. Datterselskapet står for de drifts- og vedlikeholdsrelaterte oppgavene i havnen.

I tillegg er det opprettet et eiendomsselskap Stavangerregionen Havn Eiendom AS som står som eier av konsernets bygninger i Risavika.

Morselskapet er opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale selskap av 29.1.1999 nr 6. Det er opprettet egen selskapsavtale og selskapet er registrert i Brønnøysundregisteret.

Eierforhold

 

Stavangerregionen Havn IKS eies av Stavanger kommune (80,69 %), Sola kommune (16,75 %), Randaberg kommune (1,36 %) og Rennesøy kommune (1,19 %).

Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 5 medlemmer oppnevnt av eierkommunene. Ommund Vareberg (Rennesøy kommune) er representantskapets leder for perioden 2012 - 2016.

Styret består av 7 medlemmer som velges av representantskapet. I tillegg er det ett medlem fra Kystverket. Sissel Knutsen Hegdal (Stavanger kommune) er styrets leder for  perioden 2012 - 2016.

 

Havnestyre og representantskap

 

Havnestyret 2016 - 2020:

Medlemmer: Varamedlemmer Kommune:
Tor Jan Reke Åshild I.L Ravndal Sola
Siv-Len Strandskog Per Øhman Sola
Dagny Sunnanå Hausken Hans Olav Holmen Rennesøy
Bjørn Kahrs Gunnar Hiim Randaberg
Christine Sagen Helgø (styreleder) John Peter Hernes Stavanger
Christian Wedler Sissel Stenberg Stavanger
Arnt Heikki Steinbakk Shafna Ali Mubarak Stavanger

 

Representantskapet 2016 - 2020:

Medlem: Varamedlem: Kommune:
Jan Sigve Tjelta Leif Arild Lie Sola
Elin Schanche Tor Øyvind Ask Rennesøy
Jarle Bø Gunhild Vårvik Tangleland Randaberg
Per Inge Torkelsen Annamaria Gutierrez Stavanger
Per Endre Bjørnvik Bjørg Tysdal Moe Stavanger